Close

Herbestemming de Fabrieksschool

Herbestemming de Fabrieksschool

De Fabrieksschool in Enschede stamt uit het jaar 1872. De oorspronkelijke functie van fabrieksschool is verweven met de ontwikkeling van Enschede tot industriestad. De vroegere Fabrieksschool zal worden gerestaureerd en in de toekomst worden gebruikt als dansschool, als theateropleiding en als buitenschoolse opvang. Het bestaande pand, met monumentenstatus, zal geflankeerd gaan worden door een houten theaterzaal en foyer, die tussen de bestaande bebouwing in de omgeving is gevouwen.

Subsidie: € 100.000,-

  • Binnenstad: Enschede

HeArtLane

Hengelo

City Craft Center

Almelo

Klokkenplas

Enschede