Close

Stap voor stap

STAP voor stap

Als u denkt in aanmerking voor de stimuleringsbijdrage te komen, volgt u de volgende stappen:

1

U neemt contact op met de contactpersoon van uw gemeente.
Deze vindt u hier >  

2

Samen vult u dan het aanvraagformulier Pilot Spontane Binnenstad in. Het ingevulde formulier dient u via de contactpersoon in bij het projectteam.

3

Het projectteam nodig u uit voor een korte pitch van uw initiatief. Dit bereid u voor met de contactpersoon uit uw gemeente.  

4

Het programmateam beoordeelt na uw pitch uw aanvraag aan de hand van de spelregels en informeert u op hele korte termijn of uw aanvraag gehonoreerd wordt. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan sluit uw contactpersoon dit met u kort.