Close

Spelregels

Spelregels

Om in aanmerking te kunnen komen voor de stimuleringsbijdrage Spontane Binnensteden moet uw initiatief voldoen aan de volgende voorwaarden.

 1. Het initiatief komt uit de samenleving (pandeigenaren, bewoners, ondernemers, corporaties of instellingen) en niet van een overheid.

 2. De stimuleringsbijdrage uit de Pilot bedraagt maximaal 25% van de totale begroting.

 3. De maximale bijdrage uit de Pilot is per initiatief € 100.000. De ondergrens is € 5.000.

 4. Een initiatief kan zowel fysiek als procesmatig zijn, en dient te leiden tot een structureel positief effect op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad, waaronder het oplossen van leegstand door middel van transformatie, transitie en/of functiewijziging.

 5. Het initiatief draagt bij aan het profiel van de stad, de complementariteit van de binnensteden en daarmee de kracht van de Netwerkstad, zoals vastgelegd in de Ontwikkelagenda.

 6. Het initiatief heeft betrekking op een individuele binnenstad of de gezamenlijke binnensteden van de Netwerkstad.

 7. De binnensteden worden fysiek begrensd door het (meestal historische) deel van een stad/ dorp dat door de aanwezigheid van winkels en andere openbare voorzieningen de centrumfunctie vervult in een stad.

 8. Het Initiatief start niet eerder dan na besluitvorming over de startdatum van de tender door het Bestuurlijk Overleg van De Ontwikkelagenda.

 9. Er is draagvlak voor het initiatief of dit draagvlak moet te creëren zijn, onder andere door middel van samenwerking met andere initiatiefnemers of organisaties.

Het is goed te weten dat de stimuleringsbijdrage voortkomt uit een pilotproject. Dat betekent dat het project continu geëvalueerd wordt. Het kan zijn dat dit consequenties heeft voor de spelregels van de aanvraag. Informeer daarom goed bij uw contactpersoon naar de geldende spelregels.

Een greep uit de Projecten

Tal van initiatiefnemers gingen u voor. Allemaal willen ze de 5 Twentse binnensteden spontaner maken. Benieuwd naar de projecten die wij gehonoreerd hebben en die een subsidiebijdrage ontvangen hebben? 

 • Alle
 • Almelo
 • Borne
 • Enschede
 • Hengelo
 • Oldenzaal

Herstellen voormalige Menistenkerk

Enschede

Upgrade Noorderhagen

Enschede

Wannaplay

Enschede

Aanpak & verbetering Kleine Zaal

Enschede

Upgrading binnenstad Expo

Enschede

TA Textiles

Enschede

Stadstalent laat zich zien

Enschede

The Passion

Enschede

STadsmakers

Enschede

Herinrichting Marktplein / De Koem / Nieuwe Markt

Borne

Uit in Almelo app

Almelo

Magica

Almelo